Vertimų biuras - vertimas raštuVertimas raštu – populiariausia vertimo paslauga

Vertimas raštu – tai populiariausia vertimų biuro teikiama paslauga. MB „Galerita“ vertimų biuras šiuo metu verčia į bei iš 30 kalbų. Vertimus bei teksto redagavimą atlieka gimtakalbiai vertėjai ir redaktoriai. Vertėjai taip pat atrenkami pagal verčiamo teksto turinį, t.y. verčia tie vertėjai, kurių patirtis ar stiprioji sritis sutampa su verčiamo teksto tema. Tokiu būdu užtikriname, kad išverstame tekste bus naudojami tiksliniai terminai.

Vertimus raštu atliekame pateiktoms spausdintoms dokumento kopijoms bei skaitmeniniams dokumentams. Skaitmeninius dokumentus verčiame beveik visais įmanomais formatais.

Jums nebūtina atvykti į mūsų biurą, jeigu reikalingas dokumento vertimas raštu. Dokumentus taip pat galite atsiųsti paštu, per kurjerius ar elektroniniu paštu.

Vertimo raštu paslaugos kaina:

Vertimo raštu paslaugos kainą sudaro gana daug sudedamųjų dalių. Dalis jų yra: kalbų kombinacijos, turinio sudėtingumas, paskirtis, maketas, perskaitomumas, skuba. Būtų paprasčiausia, jei norėdami sužinoti tikslią paslaugų kainą, susisiektumėte su biuro personalu. Vertimų biuro darbuotojai yra pasiruošę įvertinti jūsų poreikį, patarti bei pasiūlyti jums priimtiniausią pasiūlymą.

Šiuo metu vertimo paslaugos raštu teikiamos daugiau kaip 30 kalbų. Dažniausiai paslaugos teikiamos šiomis kalbomis: lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, latvių, lenkų, ukrainiečių, slovėnų, slovakų, čekų, ispanų, italų, prancūzų, rumunų, bulgarų, gruzinų, norvegų, švedų, danų, olandų, estų, graikų, portugalų, turkų, japonų, kinų, arabų kalbų.

UŽTIKRINAME – paslaugas suteikiame pagal sutarimą sutartu laiku. Jeigu dėl darbo apimties bei jam skirto laiko matome, kad paslaugos suteikti laiku neįmanoma – klientą informuojame apie situaciją iš karto ir padedame surasti sprendimą.

Papildomos paslaugos
Vertimo raštu kaina nurodyta už 1 spaudos lapą – skaičiuojama, kad jį sudaro 1.600 spaudos ženklų be tarpų.
Vertimo kaina priklauso nuo teksto sudėtingumo lygio bei teksto pobūdžio. Tikslią vertimo kainą galėsime pasiūlyti tik įvertinę verčiamus dokumentus bei jūsų poreikius

– dokumentų apostilizavimas
dokumentų nuorašas
vertimų notarinis tvirtinimas
išversto dokumento maketavimas
– vertimo įrašymas į išorinę laikmeną
– išversto dokumento siuntimas

Paslaugos įtrauktos į vertimo kainą

– dokumento išvertimas
– išversto dokumento patikrinimas
– viena nespalvota kopija
– dokumento surišimas
vertimo patvirtinimas biuro antspaudu

Vertimo raštu paslaugos

– teksto vertimas raštu
– šabloninių dokumentų vertimas raštu
– techninių dokumentų vertimas raštu
– internetinių puslapių vertimas
– kompiuterinių žaidimų ir programų vertimas
skubūs vertimai raštu
stilistinio redagavimo paslauga

Dokumentai naudojami tam tikrose srityse priskiriami techniniams dokumentams. Tokiems dokumentams atliekamas techninis vertimas raštu. Techninis vertimas raštu nuo įprasto vertimo skiriasi tuo, kad dokumentui tinkamai išversti, taikoma speciali – toje srityje taikoma, terminologija.

Juridiniai dokumentai reikalauja ypatingo kruopštumo, specifinių žinių ir terminologijos išmanymo. Teisinius tekstus verčia vertėjai turintys šios srities išsilavinimą, sukaupę teisinių dokumentų vertimo praktiką, puikiai išmanantys teisinę kalbą, jos leksiką bei stilistiką. Verčiami dokumentai: viešųjų pirkimų ir konkursų dokumentacija; įmonių steigimo dokumentai; įvairios teisminės bylos; reglamentai; protokolai; įgaliojimai ir kt.
Finansiniai dokumentai verčiami kalbos specialistų, turinčių reikalingas ekonomines, finansines žinias. Sukaupę šios srities vertimo patirtį. Vertėjai dirba itin kruopščiai, nes menka klaida finansiniuose dokumentuose, neatleistina. Verčiami dokumentai: audito dokumentai; metinės ataskaitos; banko išrašai; pelno/nuostolių ataskaitos; buhalteriniai dokumentai; investiciniai ir ekonominiai dokumentai.
Techniniai tekstai kaip ir daugelis kitų reikalauja turėti specifinių žinių, terminologijos išmanymo, techninės kalbos stiliaus. Bet to negana, pas mus dirba inžinerinį išsilavinimą turintys vertėjai, kuriems nesukelia jokių sunkumų techninė kalba. Verčiami dokumentai: techninės instrukcijos; brėžiniai; eksploatacijos vadovai; techniniai katalogai, įvairūs aprašymai ir kt.
Medicina visada buvo itin sudėtinga sritis. Taip pat sudėtinga ir medicinos kalba. Todėl šios srities dokumentus gali versti tik medicininį ar farmacinį išsilavinimą turintys vertėjai – srities specialistai. Mūsų vertimo biuras gali jums tai pasiūlyti.   Verčiami dokumentai: ligos istorijos; skiepų pasai; medicininės įrangos naudojimo instrukcijos; medicininės pažymos; medicininių preparatų aprašymai; lankstinukai; medicininių ir farmacinių įmonių vidaus dokumentacija ir kt.
Verčiant mokslinio pobūdžio tekstus, svarbiausia yra tikslumas. Kiekvieno vertėjo uždavinys tiksliai perteikti informaciją esančią originaliame tekste. Užsakant šios srities vertimus rekomenduojame pasinaudoti  mokslinio redaktoriaus paslaugomis. Jis užtikrins tinkamą minčių sklaidą tekste. Verčiami dokumentai: moksliniai darbai; disertacijos; moksliniai straipsniai; ir kt.
Pateikiant dokumentą vertimui siūlome pasitikslinti, ar institucijai, kuriai ketinate pateikti dokumentus, reikalingas notarinis patvirtinimas. Pasitaiko atvejų, kada klientai besikreipiantys dėl vertimo šios informacijos neturi ir vėliau susiduria su sunkumais, nes dokumentai institucijose nebūna priimami. Taip pat galime atlikti dokumentų apostilizavimo (legalizavimas) paslaugą. Patyrę vertėjai į užsienio kalbą išvers bet kokį dokumentą. Visų dokumentų vertimus patikrina projektų vadovas, todėl galime užtikrinti, kad neapdairumo klaidos pasitaiko itin retai. Užtikriname dokumentų saugumą ir konfidencialumą. Klientų pageidavimu dokumentus galime išversti skubos tvarka. Verčiami dokumentai: asmens dokumentai (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai, pasai, ID kortelės, vairuotojo pažymėjimai, pavardės keitimo ir kt.); nuosavybės dokumentai ( paveldėjimo dokumentai, pirkimo – pardavimo sutartys, registro pažymos); įmonių dokumentai (įstatai; įgaliojimai; registrų centro išrašai ir kt.) įgaliojimai; deklaracijos; brandos atestatai; sutikimai ir kitus dokumentus.
Aplinkosauga Transportas/logistika Automobilių pramonė Žiniasklaida Žemės ūkis

Verčiamų kalbų kombinacijos

Šiuo metu vertimų biuras „Galerita“ verčia iš ir į šias kalbas: lietuvių, anglų, vokiečių, rusų, latvių, lenkų, ukrainiečių, slovėnų, slovakų, čekų, ispanų, italų, prancūzų, rumunų, bulgarų, gruzinų, norvegų, švedų, danų, olandų, estų, graikų, portugalų, turkų, japonų, kinų, arabų kalbas.
Klientai gali užsisakyti bet kurią kalbų kombinaciją vertimui atlikti. Iš vienos užsienio kalbos į kitą verčiame tiesiogiai. Taip užtikriname, jog išversto teksto esmė atitiks originalą.

Vienas iš paslaugos kokybės bruožų – darbų atlikimas laiku. Klientams labai svarbu gauti ne tik kokybiškai išverstą dokumentą, bet ir laiku. Dažnai klientai su išverstais dokumentais vykstą į kitą šalį ir laiku nesuteikta paslauga – klientui reikštų patirtus didžiulius nuostolius.

Visi atlikti darbai yra kruopščiai saugomi. Jeigu nerandate išversto dokumento, parašykite užklausą į info@galerita.lt ir mes jums pakartotinai pateiksime išverstą tekstą.