Vertimų biuras - vertimas raštu

Письменный перевод — самая популярная переводческая услуга

Письменный перевод — самая популярная переводческая услуга, которую предоставляют бюро переводов. В настоящее время бюро переводов MB «Galerita» переводит на/с 30 языков. Перевод и редактирование текста выполняют переводчики и редакторы — носители языка. Отбор переводчиков  проводится в зависимости от направления, в котором мы планируем задействовать переводчика, т. е. выбирается переводчик с многолетним опытом, самый  квалифицированный на тему запланированного перевода.  Таким образом, мы гарантируем грамотное использование в переведенном тексте целевой терминологии.

Мы выполняем письменные  переводы копий печатных документов и цифровые документы. Цифровые документы мы переводим практически во всех возможных форматах.

Если требуется перевод документа, вам не обязательно приходить в офис нашего бюро. Вы также можете отправить документы по почте, с курьером или электронной почтой.

Цена письменного перевода:

Vertimo raštu paslaugos kainą sudaro gana daug sudedamųjų dalių. Dalis jų yra: kalbų kombinacijos, turinio sudėtingumas, paskirtis, maketas, perskaitomumas, skuba. Būtų paprasčiausia, jei norėdami sužinoti tikslią paslaugų kainą, susisiektumėte su biuro personalu. Vertimų biuro darbuotojai yra pasiruošę įvertinti jūsų poreikį, patarti bei pasiūlyti jums priimtiniausią pasiūlymą.

Šiuo metu vertimo paslaugos raštu teikiamos daugiau kaip 30 kalbų. Dažniausiai paslaugos teikiamos šiomis kalbomis: lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, latvių, lenkų, ukrainiečių, slovėnų, slovakų, čekų, ispanų, italų, prancūzų, rumunų, bulgarų, gruzinų, norvegų, švedų, danų, olandų, estų, graikų, portugalų, turkų, japonų, kinų, arabų kalbų.

ГАРАНТИРУЕМ —  предоставление услуг в определённый срок. Если из-за объема работы и отведённого для неё времени выясняется, что своевременное предоставление услуги невозможно — мы немедленно сообщаем клиенту о ситуации и помогаем найти решение.

Papildomos paslaugos
Vertimo raštu kaina nurodyta už 1 spaudos lapą — skaičiuojama, kad jį sudaro 1.600 spaudos ženklų be tarpų.
Vertimo kaina priklauso nuo teksto sudėtingumo lygio bei teksto pobūdžio. Tikslią vertimo kainą galėsime pasiūlyti tik įvertinę verčiamus dokumentus bei jūsų poreikius

— Aпостиль
Kопия документов
Нотариальное заверение переводов
Mакетирование документа
— vertimo įrašymas į išorinę laikmeną
— išversto dokumento siuntimas

Paslaugos įtrauktos į vertimo kainą

— dokumento išvertimas
— išversto dokumento patikrinimas
— viena nespalvota kopija
— dokumento surišimas
Заверение перевода печатью бюро переводов

Vertimo raštu paslaugos

— teksto vertimas raštu
— šabloninių dokumentų vertimas raštu
— techninių dokumentų vertimas raštu
— internetinių puslapių vertimas
— kompiuterinių žaidimų ir programų vertimas
Cрочный перевод
Стилистическое редактирование

Dokumentai naudojami tam tikrose srityse priskiriami techniniams dokumentams. Tokiems dokumentams atliekamas techninis vertimas raštu. Techninis vertimas raštu nuo įprasto vertimo skiriasi tuo, kad dokumentui tinkamai išversti, taikoma speciali — toje srityje taikoma, terminologija.

Juridiniai dokumentai reikalauja ypatingo kruopštumo, specifinių žinių ir terminologijos išmanymo. Teisinius tekstus verčia vertėjai turintys šios srities išsilavinimą, sukaupę teisinių dokumentų vertimo praktiką, puikiai išmanantys teisinę kalbą, jos leksiką bei stilistiką. Verčiami dokumentai: viešųjų pirkimų ir konkursų dokumentacija; įmonių steigimo dokumentai; įvairios teisminės bylos; reglamentai; protokolai; įgaliojimai ir kt.
Finansiniai dokumentai verčiami kalbos specialistų, turinčių reikalingas ekonomines, finansines žinias. Sukaupę šios srities vertimo patirtį. Vertėjai dirba itin kruopščiai, nes menka klaida finansiniuose dokumentuose, neatleistina. Verčiami dokumentai: audito dokumentai; metinės ataskaitos; banko išrašai; pelno/nuostolių ataskaitos; buhalteriniai dokumentai; investiciniai ir ekonominiai dokumentai.
Techniniai tekstai kaip ir daugelis kitų reikalauja turėti specifinių žinių, terminologijos išmanymo, techninės kalbos stiliaus. Bet to negana, pas mus dirba inžinerinį išsilavinimą turintys vertėjai, kuriems nesukelia jokių sunkumų techninė kalba. Verčiami dokumentai: techninės instrukcijos; brėžiniai; eksploatacijos vadovai; techniniai katalogai, įvairūs aprašymai ir kt.
Medicina visada buvo itin sudėtinga sritis. Taip pat sudėtinga ir medicinos kalba. Todėl šios srities dokumentus gali versti tik medicininį ar farmacinį išsilavinimą turintys vertėjai – srities specialistai. Mūsų vertimo biuras gali jums tai pasiūlyti.   Verčiami dokumentai: ligos istorijos; skiepų pasai; medicininės įrangos naudojimo instrukcijos; medicininės pažymos; medicininių preparatų aprašymai; lankstinukai; medicininių ir farmacinių įmonių vidaus dokumentacija ir kt.
Verčiant mokslinio pobūdžio tekstus, svarbiausia yra tikslumas. Kiekvieno vertėjo uždavinys tiksliai perteikti informaciją esančią originaliame tekste. Užsakant šios srities vertimus rekomenduojame pasinaudoti  mokslinio redaktoriaus paslaugomis. Jis užtikrins tinkamą minčių sklaidą tekste. Verčiami dokumentai: moksliniai darbai; disertacijos; moksliniai straipsniai; ir kt.
Pateikiant dokumentą vertimui siūlome pasitikslinti, ar institucijai, kuriai ketinate pateikti dokumentus, reikalingas notarinis patvirtinimas. Pasitaiko atvejų, kada klientai besikreipiantys dėl vertimo šios informacijos neturi ir vėliau susiduria su sunkumais, nes dokumentai institucijose nebūna priimami. Taip pat galime atlikti dokumentų apostilizavimo (legalizavimas) paslaugą. Patyrę vertėjai į užsienio kalbą išvers bet kokį dokumentą. Visų dokumentų vertimus patikrina projektų vadovas, todėl galime užtikrinti, kad neapdairumo klaidos pasitaiko itin retai. Užtikriname dokumentų saugumą ir konfidencialumą. Klientų pageidavimu dokumentus galime išversti skubos tvarka. Verčiami dokumentai: asmens dokumentai (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai, pasai, ID kortelės, vairuotojo pažymėjimai, pavardės keitimo ir kt.); nuosavybės dokumentai ( paveldėjimo dokumentai, pirkimo – pardavimo sutartys, registro pažymos); įmonių dokumentai (įstatai; įgaliojimai; registrų centro išrašai ir kt.) įgaliojimai; deklaracijos; brandos atestatai; sutikimai ir kitus dokumentus.
Aplinkosauga Transportas/logistika Automobilių pramonė Žiniasklaida Žemės ūkis

Языковые комбинации переводов

В настоящее время бюро переводов «Galerita» выполняет переводы с литовского языка на английский, немецкий, русский, латышский, польский, украинский, словенский, словацкий, чешский, испанский, итальянский, французский, румынский, болгарский, грузинский, норвежский, шведский, датский, голландский, эстонский, греческий, португальский,  турецкий, японский, китайский, арабский языки,  а также с этих языков на литовский.

Клиенты могут заказать перевод любой языковой комбинации. С одного иностранного языка на другой мы переводим прямым переводом. Это гарантирует, что смысл переведенного текста будет соответствовать оригиналу.

Одной из особенностей качества предоставления услуги является своевременная доставка работ. Для клиентов очень важно своевременно получить качественно переведенный документ. Часто клиенты с переведенными документами отправляются в зарубежную  страну, и несвоевременное обслуживание будет означать огромную потерю для клиента.

Все работы тщательно хранятся. Если вы потеряли переведенный документ, напишите запрос на info@galerita.lt, и мы повторно представим для вас переведенный текст.