Vai tulkojums notariāli jāapliecina? Tas atkarīgs no dokumenta veida un iestādes, kādai tas iesniedzams.

Klienti bieži jautā, vai tulkojums notariāli jāapliecina. Piedāvājam īsu apskatu par to, kādus dokumentus un tulkojumus nepieciešams notariāli apliecināt. Sniegsim arī dažus praktiskus padomus.

Ar vertimui reikalingas notaro tvirtinimasPirms tulkojumu apliecināšanas veidu apspriešanas jānošķir divi dokumentu veidi: Latvijā un

Ja dokuments ir izsniegts Latvijā, notārs apliecina dokumenta īstumu.

Klientiem, kuri dažādos nolūkos ceļo uz ārzemēm, nākas pasūtīt gan dokumentu tulkojumu, gan notariālu apliecinājumu.

Valstīs, kas pievienojušās 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijai (saite) par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, Latvijā izsniegtus dokumentus nepieciešams apliecināt.

Ja valsts, uz kuru ceļojat, nav pievienojusies Hāgas konvencijai, dokumenti jālegalizē ar divkāršu apliecinājumu: vispirms izsniedzējā valstī un pēc tam valstī, kur dokuments tiks lietots. Legalizējot dokumentus Latvijā, jums vispirms jāsazinās ar notāra biroju, un tad ar attiecīgās ārvalsts diplomātisko misiju (vēstniecību).

Dokumenta apliecināšana šādā kārtībā ir dārgs pakalpojums, un ne visas ārvalstu iestādes pieprasa dokumentu apliecināšanu. Piemēram, izglītības iestādes bieži pieņem vienkārši notāra apliecinātus dokumentus. Tāpēc mēs vienmēr iesakām vispirms sazināties ar iestādi, kurā plānojat dokumentus iesniegt, un noskaidrot nepieciešamo apliecināšanas standartu.

Ja plānojat pamest Latviju uz ilgu laiku, mēs iesakām savlaicīgi apliecināt svarīgākos dokumentus – piemēram, dzimšanas un/vai laulības apliecības. Nekad nevar zināt, kad šie dokumenti ārzemēs var kļūt nepieciešami. Tāpēc savlaicīga to tulkošana un apliecināšana var ietaupīt daudz laika un nevajadzīgu raižu.

Ja dokuments ir izsniegts ārzemēs, notārs apliecina tulkotāja parakstu.

Klienti bieži saskaras ar nepieciešamību tulkot ārzemēs izsniegtas dzimšanas vai laulību apliecības latviešu valodā. Šie tulkotie dokumenti pēcāk tiek iekļauti valsts reģistros. Ārpus Eiropas Savienības izsniegtus dokumentus var būt nepieciešams arī legalizēt.

Tulkojot citu veidu dokumentus iesniegšanai dažādās valsts iestādēs vienmēr ieteicams vispirms attiecīgajā iestādē noskaidrot, kāda veida tulkojuma apliecinājums būs nepieciešams.

Visbiežāk tulkotie dokumenti ir dzimšanas, laulības, šķiršanās un miršanas apliecības, skolu un augstskolu diplomi, kā arī dažādi apliecinājumi par sodāmību, ģimenes stāvokli un deklarēto dzīvesvietu.

Tulkojuma notariāla apliecināšana ir dārgāka un ilgāka par vienkāršu tulkojuma apliecināšanu mūsu birojā. Tāpēc mēs vienmēr iesakām klientiem noskaidrot, kāda veida apliecinājums dokumentam nepieciešams.

Ja neesat droši, vai jums nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums, jūs vienmēr varat arī pajautāt mums, zvanot +371 2 6569 176 vai rakstot info@galerita.lt, un mēs jums palīdzēsim.