Kā tiek aprēķinātas tulkojuma izmaksas?

Tulkojumu izmaksas var aprēķināt dažādos veidos. Daudzi tulkošanas biroji rakstisku tulkojumu cenu aprēķina pēc paši savas metodikas. Tāpat atšķiras dažādās valstīs pieņemtā prakse. Tāpēc vēlamies paskaidrot, kā tulkojuma izmaksas aprēķina mūsu birojā un kā klientam novērtēt dažādu uzņēmumu piedāvātās cenas.

vertimo raštu kaina

Tulkošanas biroji Latvijā nereti skaita rakstzīmes. Katrs tulkošanas birojs nosaka savu standartlapas izmēru ar noteiktu rakstzīmju skaitu, par kuru tiek piedāvāta cena. Visbiežāk standartlapā tiek iekļautas 1 800 rakstzīmes, ieskaitot atstarpes starp vārdiem. Atkarībā no valodas, tas atbilst apmēram 1 500 rakstzīmēm, neieskaitot atstarpes, vai apmēram 250 vārdiem. Tādējādi viena A4 lappuse ar 11. – 12. izmēra rakstzīmēm parasti saturēs vairāk nekā vienu standartlapu.

Pielāgojoties nozares praksei, tulkošanas birojs „Galerita” Latvijā cenas aprēķina augstākminētajā kārtībā – proti, piedāvājot cenu par 1 800 rakstzīmēm tulkojamā teksta, ieskaitot atstarpes.

Pasaulē izplatītākā prakse ir vārdu skaitīšana, parasti standartlapā iekļaujot 250 vārdus (jeb  aptuveni 1800 rakstzīmes, ieskaitot atstarpes). Dažādās valodās šī attiecība var atšķirties, jo atšķiras vidējais vārda garums (piemēram, angļu valodā bieži sastopami artikuli „a” un „the”, kas satur vien pāris rakstzīmju, bet skaitās kā atsevišķi vārdi).

Lai arī cenas aprēķina metodika dažādos tulkošanas birojos atšķiras, gala cenu nosaka pakalpojuma izmaksas, nevis aprēķina metode. Tāpēc mēs klientiem vienmēr iesakām novērtēt gala cenu, kā arī biroja reputāciju un iepriekš veiktā darba kvalitāti.