Vertimu dokumento apostilizacija apostile tvirtinimas vertimu biuras kaune galeritaKas yra dokumento apostilizacija arba apostilė?

Dokumento apostilizacija arba apostilė – dokumento tvirtinimo pažyma, segama prie dokumento originalo arba notariškai patvirtintos originalios kopijos (nuorašo). Šia pažyma yra tvirtinamas ant dokumento esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudų tikrumas (patvirtina, kad dokumentą pasirašęs asmuo turi teisę ir įgaliojimus atlikti atitinkamus veiksmus ir kad jis veikia tos šalies teritorijoje). Apostilė reikalinga, kad dokumentas, išduotas vienoje valstybėje, galiotų kitose. Dokumentas su pritvirtinta apostile galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie Hagos konvencijos (1961 m. spalio 5 d., nuoroda) dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Jei valstybė, į kurią vyksite, nėra prisijungusi prie Hagos konvencijos, Jūsų dokumentus reikia legalizuoti dvigubu dokumento patvirtinimu: pirma dokumentą išdavusioje šalyje ir tada šalyje, kurioje dokumentas bus naudojamas. Legalizuojant dokumentus Lietuvoje, pirma reikia kreiptis į notarų biurą, o tada – į atitinkamos šalies diplomatinę atstovybę (ambasadą).

Lietuvoje apostilė išduodama dviejomis kalbomis – lietuvių ir anglų. Todėl naudojant apostilizuotą dokumentą prie Hagos konvencijos prisijungusiose šalyse apostilės versti nereikia. Tuo tarpu dokumentą naudojant kitose šalyse – apostilė gali būti verčiama.

Lietuvoje išduotų dokumentų nereikia tvirtinti apostile arba legalizuoti, jei jie bus naudojami šalyse, su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi teisinės pagalbos sutartį (Estija, Latvija, Lenkija, Ukraina, Rusija). Naujausią sąrašą galite rasti: nuoroda.

Apostilizuoti dokumentai reikalingi asmenims, vykstantiems į užsienio šalis, kurios yra prisijungusios prie 1961 m. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo: nuoroda. Dokumentai išduoti Lietuvoje gali būti nepriimti užsienio valstybėse, jeigu jie nebus patvirtinti apostile. Todėl, prieš vykstant į kelionę, svarbu apostilizuoti dokumentus, kuriuos planuojate teikti užsienio institucijoms.

Dokumentas, išverstas į užsienio kalbą, nors ir atrodo labai panašiai ir išverstas tiksliai – yra atskiras dokumentas ir neturi juridinės galios, kol originalus dokumentas nėra apostilizuotas ir išverstas dokumentas surištas su apostilizuotu dokumentu arba apostilizuoto dokumento nuorašu nepatvirtintas notaro parašu. Atskirais atvejais apostilė turi būti uždedama ne tik ant originalaus dokumento, bet ir ant vertimo.

Bendrovių ar privačių asmenų išduotų dokumentų apostilizuoti negalima. Jei vis dėlto reikia apostilizuoti bendrovės ar privataus asmens išduotą dokumentą, pirmiausia daroma dokumento kopija pas notarą ir tada patvirtinta kopija apostilizuojama.

Lietuvoje teikiamas apostilizuoti dokumentas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje. Dokumentai išduoti iki 1990 m. kovo 11 dienos (su LTSR atributika) nėra apostilizuojami. Šie dokumentai turi būti pakeisti naujais atitinkamose institucijose.

Jeigu dokumentas išduotas užsienyje, rekomenduojame jį apostilizuoti toje šalyje arba kreiptis į artimiausią atitinkamos šalies ambasadą.

Dokumentai apostilizuojami kiekviename Lietuvoje veikiančiame notarų biure.

Dokumento apostilizacija ir jai taikomi reikalavimai:

  • Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, kurie teikiami legalizuoti ar apostilizuoti turi būti pasirašyti valstybės ir savivaldybių kompetentingo pareigūno, įskaitant prokurorus, teismo pareigūnus arba teismo sprendimus vykdančius asmenis ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
  • Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų nuorašai legalizuojami ar tvirtinami pažyma tik tada, kai jų tikrumas yra paliudytas notariškai.
  • Lietuvos Respublikoje apostile tvirtinami tik Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai. Pažyma netvirtinami diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai ir tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai.
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai liudijimai;
  • administraciniai dokumentai;
  • notariniai aktai ir oficialių dokumentų nuorašai;
  • darbo pažymėjimų, vairuotojų teisių vertimas.

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti arba turi būti pareigūno parašas kiekviename lape. Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz., diplomas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

Plačiau apie dokumentų legalizavimą galite skaityti užsienio reikalų ministerijos puslapyje.

Apostilės kaina

Apostilės kaina už vieną apostilizuojamą dokumentą 23,00 EUR + PVM

Įprastai dokumentas apostilizuojamas per 1-3 darbo dienas

Dažniausiai užduodami klausimai susiję dėl dokumentų apostilizavimo:

Jums tai gali būti aktualu:

 dokumentų legalizavimas
 vertimų notarinis tvirtinimas
 vertimo tvirtinimas biuro antspaudu
 dokumentų nuorašas